Έ½Ίί¤ΞΙχΒ®ΙχΈώ

2016/08/26

10Κ¬ΚΏ¶Ρ 10Κ¬ΊΗΒη
Ζό»ώ
(»ώ)
ΙχΒ®
(m/s)
ΙχΈώ
ΙχΒ®
(m/s)
ΙχΈώ
6:00 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜ
6:01 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜ
6:02 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜ
6:03 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜ
6:04 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜ
6:05 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜ
6:06 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜ
6:07 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜ
6:08 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:09 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:10 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:11 1.7 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:12 1.9 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:13 2.0 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:14 2.0 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:15 2.0 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:16 2.0 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:17 2.0 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:18 2.0 ΛΜΛΜΕμ 3.1 ΛΜΛΜΕμ
6:19 2.0 ΛΜΛΜΕμ 3.1 ΛΜΛΜΕμ
6:20 2.2 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:21 2.2 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:22 2.2 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:23 2.2 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:24 2.3 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:25 2.4 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:26 2.4 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:27 2.4 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:28 2.4 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:29 2.3 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:30 2.2 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:31 2.1 ΛΜΛΜΕμ 3.3 ΛΜΛΜΕμ
6:32 2.0 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:33 2.0 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:34 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:35 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.8 ΛΜΛΜΕμ
6:36 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜΛΜΕμ
6:37 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜΛΜΕμ
6:38 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜΛΜΕμ
6:39 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜΛΜΕμ
6:40 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜΛΜΕμ
6:41 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.6 ΛΜΛΜΕμ
6:42 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.6 ΛΜΛΜΕμ
6:43 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.6 ΛΜΛΜΕμ
6:44 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.6 ΛΜΛΜΕμ
6:45 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.6 ΛΜΛΜΕμ
6:46 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.6 ΛΜΛΜΕμ
6:47 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.6 ΛΜΛΜΕμ
6:48 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.6 ΛΜΛΜΕμ
6:49 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.6 ΛΜΛΜΕμ
6:50 1.8 ΛΜΛΜΕμ 2.6 ΛΜΛΜΕμ
6:51 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.5 ΛΜΛΜΕμ
6:52 1.6 ΛΜΛΜΕμ 2.7 ΛΜΛΜΕμ


Μα¤λ